Coin Toss

Algemene omschrijving

Een COIN TOSS start met de kite op één vleugeltip. Doe dan een axel-ruk met de vleugel die omhoog staat, na die eerst een klein beetje achteruit te laten zakken. Geef voldoende lijn vrij, zodat de kite volledig kan draaien. Na het draaien stap je voorwaarts om de kite op de andere vleugeltip te doen landen.

Tricksparty omschrijving

De kite start balancerend met één vleugeltip op de grond. De piloot doet een HALF AXEL om te kite te lanceren, de kite doet een rotatie met de buik naar onder, de neus wegwijzend van de piloot. De kite wordt neergezet op de andere vleugeltip.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Snel landen na de rotatie. Minimum 2 seconden de tweede tipstand vasthouden. De kite moet stabiel staan in de tipstand (zowel de start- als eindtipstand).

 

Werner Hulstaert demonstreert de Coin Toss met een B''zar:

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Stop (Snapstall)

Algemene omschrijving

Vlieg van links naar rechts door het windvenster. Duw héél snel de rechterhand voorwaarts, zodat de kite horizontaal komt te hangen, en breng onmiddellijk de handen terug gelijk, waarop je veel lijn geeft. Afhankelijk van de vlieger en de afstelling kan je hier met één hand werken, of heb je beide handen nodig om een stevige STOP te bekomen. Om de stall te behouden dien je voorwaarts te stappen (of zelfs lopen) Een andere benadering is deze: Tijdens een snap stall wordt de lucht zeer vlug uit het zeil geforceerd/gedreven zoals bij een spinbeweging. Vlieg de vlieger van links naar rechts door het windvenster en parallel met de grond. Trek met de linkerhand om een linkerdraai in te leiden, duw terzelfdertijd met de rechterhand om de ontstane beweging te neutraliseren en breng daarna de beide handen terug naar de neutrale positie. De bewegingen moeten naar gelang de windsterkte kort en vlug tot zeer vlug uitgevoerd worden (soms zelfs in een fractie van een seconde). De vlieger zou aldus in een "stall" moeten hangen (neus omhoog en de vleugelpunten parallel met de grond). De Prism-methode is nog wat anders, maar heeft meer dramatiek in zich: geef een flinke ruk aan 1 vleugel, onmiddellijk gevolgd door een nog fellere ruk aan de andere vleugel waardoor de kite rechtop komt te hangen (neus omhoog, beide punten omlaag) en stopt. De kunst bestaat erin om eerst je polsen binnenwaarts te plooien, zodat je eerst een polszwaai lijn kan geven alvorens die ruk te doen. Je moet ook onmiddellijk lijn geven met beide handen om de kite in de stall te houden. Het bijkomende voordeel van deze methode is dat het uitvoerbaar is bij hardere wind, en dat de kite een heerlijk geluid maakt als alle wind uit het zeil ''klapt''.

Tricksparty omschrijving

De STOP (SNAPSTALL) bereik je door een bruuske beweging (*) uit te voeren terwijl de kite in een rechte lijn vliegt, hierdoor klapt alle druk uit het zeil en blijft de kite ter plekke hangen. De neus wijst omhoog in de stall en de kite blijft minstens 2 seconden ter plaatse. Langere STALLS zullen met een hogere score beloond worden. De vliegrichting voor de SNAPSTALL: Verplichte trick: horizontaal. Ballet: horizontaal of vertikaal (*) een bruuske beweging= meestal een scherpe hoek die heel snel uitgevoerd wordt, onmiddellijk gevolgd door gepast lijn geven.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Minstens 2 seconden stabiel vasthouden.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Werner Hulstaert met een B''zar:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Refueling

Algemene omschrijving

Hiervoor moet je met twee piloten vliegen. De tweede vliegende kite vliegt in de lijnen van de eerst vliegende kite en blijft daar hangen. De twee kites worden dan gevlogen alsof het één kite is. Om deze trick te leren kan het veel helpen als de eerste kite gewoon stilhangt.

Tricksparty omschrijving

Een trick voor de PAIR-wedstrijden. De volgende kite vliegt in de lijnen van de leidende kite en blijft daar hangen. De twee kites worden dan als één geheel gevlogen. Het invliegen mag in eender welke richting. Zacht invliegen als beide kites voorwaarts vliegen levert meer punten op dan wanneer de leidende kite in een STALL stilhangt

Aandachtspunten voor de beoordeling

Zuiver invliegen in de lijnen zonder schok. Als één kite vliegen gedurende minstens 2 seconden

Rolling Susan

Algemene omschrijving

Wanneer je een horizontale lijn vliegt en abrupt de onderste vleugel naar je toetrekt gaat de kite onmiddellijk op z''n rug (TURTLE); als je dan nog een rukje geeft met dezelfde hand draait hij een Lazy Suzan. Je kan deze trick ook vanuit een schuine vlucht omlaag, dan is hij iets gemakkelijker, maar wel minder mooi.

Tricksparty omschrijving

De ROLLING SUZAN is een 360° rotatie van de kite terwijl die in een scheve TURTLE-positie hangt. IN is vanuit een horizontaal gevlogen lijn. De onderste vleugel wordt getrokken om de kite in ruglig te krijgen, dezelfde lijn wordt getrokken om de rotatie te bekomen. UIT is horizontaal in de zelfde richting als IN

Aandachtspunten voor de beoordeling

Horizontale IN en UIT, Vlakke rotatie, geen hoogte verlies

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Christian Derefat met de Vortex:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Richard Debray met The Shooter:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Randy Greenway met de tutorial:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Tricks Party piloten: 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Kombo

Algemene omschrijving

In zijn eenvoudigste versie is dit de trick: vlieg van links naar rechts, zodra je voorbij het midden van het windvenster bent trekt je resoluut aan de onderste lijn. De kite draait in een TURTLE, onmiddellijk doe je een LAZY SUZAN. Zodra de kite met beide vleugeltippen naar jou wijst geef je fikse ruk aan beide touwen, zodat de kite zich krachtig neerzet op beide vleugeltippen tegelijk. Je moet dus goed kunnen inschatten hoe hoog je deze trick moet inzetten, want anders ga je landen in de lucht of een metertje diep in het zand. Je kan deze trick ook aanvliegen onder een hoek, maar het mooist blijft die als je recht naar beneden vliegt!

Tricks Party omschrijving

Deze trick is een twee-punts landing waarbij de kite net voor het landen in een TURTLE wordt getrokken en een 360° vlakke rotatie op de rug doet, waarna beide vleugeltippen gelijktijdig krachtig worden neergezet.. Het aanvliegen is vertikaal.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Zuivere twee-punts landing. Rotatie vlak en dicht bij de grond. Vertikaal aanvliegen

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Werner Hulstaert met de B''zar:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Tutorial van Randy Greenway:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

   

Iedereen overal welkom:


18 oktober 2020 Derde zondag Zeebrugge


15 november 2020 Derde zondag Zeebrugge

20 december 2020 Derde zondag Zeebrugge

17 januari 2021 Derde zondag Zeebrugge

21 februari 2021 Derde zondag Zeebrugge

 

vrijdag 30 april, zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 2021 >>> Tricks Party weekeinde!

 

 

 
 
   
© @Tweelijners