Stop (Snapstall)

Algemene omschrijving

Vlieg van links naar rechts door het windvenster. Duw héél snel de rechterhand voorwaarts, zodat de kite horizontaal komt te hangen, en breng onmiddellijk de handen terug gelijk, waarop je veel lijn geeft. Afhankelijk van de vlieger en de afstelling kan je hier met één hand werken, of heb je beide handen nodig om een stevige STOP te bekomen. Om de stall te behouden dien je voorwaarts te stappen (of zelfs lopen) Een andere benadering is deze: Tijdens een snap stall wordt de lucht zeer vlug uit het zeil geforceerd/gedreven zoals bij een spinbeweging. Vlieg de vlieger van links naar rechts door het windvenster en parallel met de grond. Trek met de linkerhand om een linkerdraai in te leiden, duw terzelfdertijd met de rechterhand om de ontstane beweging te neutraliseren en breng daarna de beide handen terug naar de neutrale positie. De bewegingen moeten naar gelang de windsterkte kort en vlug tot zeer vlug uitgevoerd worden (soms zelfs in een fractie van een seconde). De vlieger zou aldus in een "stall" moeten hangen (neus omhoog en de vleugelpunten parallel met de grond). De Prism-methode is nog wat anders, maar heeft meer dramatiek in zich: geef een flinke ruk aan 1 vleugel, onmiddellijk gevolgd door een nog fellere ruk aan de andere vleugel waardoor de kite rechtop komt te hangen (neus omhoog, beide punten omlaag) en stopt. De kunst bestaat erin om eerst je polsen binnenwaarts te plooien, zodat je eerst een polszwaai lijn kan geven alvorens die ruk te doen. Je moet ook onmiddellijk lijn geven met beide handen om de kite in de stall te houden. Het bijkomende voordeel van deze methode is dat het uitvoerbaar is bij hardere wind, en dat de kite een heerlijk geluid maakt als alle wind uit het zeil ''klapt''.

Tricksparty omschrijving

De STOP (SNAPSTALL) bereik je door een bruuske beweging (*) uit te voeren terwijl de kite in een rechte lijn vliegt, hierdoor klapt alle druk uit het zeil en blijft de kite ter plekke hangen. De neus wijst omhoog in de stall en de kite blijft minstens 2 seconden ter plaatse. Langere STALLS zullen met een hogere score beloond worden. De vliegrichting voor de SNAPSTALL: Verplichte trick: horizontaal. Ballet: horizontaal of vertikaal (*) een bruuske beweging= meestal een scherpe hoek die heel snel uitgevoerd wordt, onmiddellijk gevolgd door gepast lijn geven.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Minstens 2 seconden stabiel vasthouden.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Werner Hulstaert met een B''zar:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

   

Iedereen overal welkom:


16 augustus 2020 Derde zondag Zeebrugge


20 september 2020 Derde zondag Zeebrugge

18 oktober 2020 Derde zondag Zeebrugge

15 november 2020 Derde zondag Zeebrugge

20 december 2020 Derde zondag Zeebrugge

 

vrijdag 30 april, zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 2021 >>> Tricks Party weekeinde!

 

 

 
 
   
© @Tweelijners