Yofade

Algemene omschrijving

Dit is een fade waarbij de kite in een omgekeerde yoyo is (de lijnen hangen over de trailing edge ipv over de leading edge). De trick start vanuit een vertikale vlucht omlaag, de kite wordt dan in een fadepositie gebracht door een vorm van halve pancake uit te voeren, onmiddellijk gevolgd door een forse POP aan beide lijnen en het geven van lijn. De fadepositie is geen rustmoment, de kite wordt nog 360° doorgedraaid tot die opnieuw in de fade-positie hangt, maar dan met de lijnen rond de kite gewikkeld. Deze fade-positie dient wel vastgehouden. Uitvliegen doe je door ofwel de kite uit de lijnen te rollen recht omlaag, ofwel door een halve barrel roll en vervolgens uitrollen omhoog.

Tricksparty omschrijving

Vanuit een vertikale neerwaartse vlucht wordt de kite in een 540° rotatie gebracht in de vertikale as (de kite gaat 360° voorbij de fade-positie opnieuw in een fade). De kite hangt dan in een omgekeerde YOYO, de lijnen over de trailing edge. De fade-positie wordt vastgehouden, dan wordt de kite netjes uit de lijnen gerold in een vertikale lijn omlaag.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Het oprollen van de kite in de lijnen is één vloeiende beweging, de yofade minstens 2 seconden vasthouden. Het afrollen uit de lijnen is ook één vloeiende beweging. IN en UIT zijn telkens in een vertikale lijn. UIT is vertikaal naar onder.

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

De Yo-fade hieronder wordt ''slecht'' uitgevlogen als voorbeeld, maar het is wel mooi gedaan natuurlijk!

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Randy Greenway maakte er een tutorial voor:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Multislot

Algemene omschrijving

Dit is een reeks Slotmachines die naadloos achter elkaar worden uitgevoerd. Vlieg een horizontale lijn en trek de bovenste vleugel naar u toe, de onderste van u weg, zodat de kite vlak gaat. Trek dan de bovenste vleugel van daarnet zodat de kite een vlakke 360° rotatie doet. Zodra de kite met de neus opnieuw in de zijwaartse richting wijst (de normale UIT van een slotmachine) doe je opnieuw een vlakke 360° rotatie in dezelfde richting als daarnet. Minimum 3 rotaties, de UIT is een horizontale lijn in de dezelfde richting als de aanvliegrichting. De rotaties volgen elkaar meteen op, er is geen vlieglijn tussenin.

Tricksparty omschrijving

Dit zijn meerdere Slotmachines achter elkaar, op dezelfde plaats. Er is geen verplaatsing van de kite tussen de rotaties toegestaan. UIT is in dezelfde vliegrichting als de IN, een horizontale lijn.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Minimaal 3 herhalingen, op zijn plek houden in het windvenster. Vlakke rotaties, constant tempo in het midden van het venster. zelfde horizontale richting als IN er weer UIT

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Werner Hulstaert met de B''zar 2011:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Wim Smekens met de Transfer:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Randy Greenway met de tutorial:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Double Axel

Algemene omschrijving

Een eenvoudige dubbele axel kan je bekomen door de ruk aan het touw voor de normale AXEL iets harder te doen, en door flink voorwaarts te stappen. Hierdoor geef je voldoende lijn om de 2 rotaties toe te laten. Wel dien je er op toe te kijken dat je lijnen niet rond de vleugeltippen draaien.

Tricksparty omschrijving

De DOUBLE AXEL is een AXEL waarbij door één ruk de kite twee volledige rotaties maakt. De overgang tussen beide AXELS moet onzichtbaar zijn voor de jury

Aandachtspunten voor de beoordeling

2 vlakke rotaties. IN met de neus recht omhoog, UIT zonder dat er hoogteverlies is en met de neus weer recht omhoog.

Duplex

Algemene omschrijving:

De Duplex is een flic-flac waarbij achter elke pancake een backspinrotatie volgt. Om en om links en rechts. Men vliegt dus recht naar beneden, doet een pancake-to-fade, een backspin (links of rechts), opnieuw een pancake-to-fade, een backspin (tegenovergestelde richting van de eerste), opnieuw een pancake-to-fade, een backspin (in dezelfde richting als de eerste), een halve barrell roll en recht omhoog UIT vliegen.

Tricksparty omschrijving:

De Duplex start vanuit een verticale neerwaartse vlucht, vervolgens een pancake-to-fade, een backspin (links of rechts), opnieuw een pancake-to-fade, een backspin (tegenovergestelde richting van de eerste), opnieuw een pancake-to-fade, een backspin (in dezelfde richting als de eerste). OUT is vrij vanuit de laatste Fade positie, zolang het op een bewuste manier gebeurd. 5 rotaties voor een EXCELLENT score.

Aandachtspunten voor de beoordeling:

Gans de trick is in een zekere ritmiek, zonder pauze tussen de onderdelen, vlakke backspin rotaties, flic-flac in een verticale lijn. Niet zijwaarts afdrijven. 3 zichtbare rotaties. Bewust UIT.

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

540 Mutex

Algemene omschrijving

De 540 Mutex is een flic-flac waarbij de tweede pancake beweging doorloopt in een 540. Men vliegt dus recht naar beneden, doet een pancake-to-fade, opnieuw een pancake die de aanzet is voor een 540. Na de 540 vliegt men UIT recht omhoog.

Tricksparty omschrijving

De 540 Mutex start vanuit een FLIC-FLAC (in volgorde een pancake en een FADE) en daarna een pancake-to-540. Men doet dus 1 iteratie van de flic-flac gevolgd door een 540. De rotatie van de 540 is vlak. UIT is atijd met de neus omhoog, recht omhoog vliegend.

Aandachtspunten voor de beoordeling

Flic-flac is vertikaal, zonder pauze tussen de onderdelen, vlakke rotatie, Vertikaal omhoog UIT.

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

   

Iedereen overal welkom:


18 oktober 2020 Derde zondag Zeebrugge


15 november 2020 Derde zondag Zeebrugge

20 december 2020 Derde zondag Zeebrugge

17 januari 2021 Derde zondag Zeebrugge

21 februari 2021 Derde zondag Zeebrugge

 

vrijdag 30 april, zaterdag 1 mei en zondag 2 mei 2021 >>> Tricks Party weekeinde!

 

 

 
 
   
© @Tweelijners